Flutningur 

Oftast er það þannig að eigandi bifreiðar er sá aðili sem óskar eftir að hún sé flutt á milli staða. Ef hins vegar svo háttar til, að krefjast þurfi brottnáms bifreiðar í eigu þriðja aðila, verður beiðni að koma frá þar til bærum aðila.

I. Heimild til að fjarlægja bíl í eigu þriðja aðila

Berist ósk um að bifreið í eigu þriðja aðila verði fjarlægð af einkalóð, þarf beiðnin að koma frá aðila sem er í forsvari fyrir viðkomandi lóð, hvort sem um er að ræða þinglýstan eiganda eða leigjanda samkvæmt þinglýstum leigusamningi.

Sá aðili sem óskar eftir að bifreið verði fjarlægð kann í ákveðnum tilvikum að vera ábyrgur fyrir lágmarkskostnaði við flutning og geymslu ökutækis sem getur verið allt að kr. 25.000. Það á þó aðeins við í þeim tilvikum er skráður eigandi vitjar ekki ökutækis eða ef ekki næst að birta viðkomandi greiðsluáskorun eða aðfararbeiðni til uppgjörs á skuld við Vöku vegna framangreindra flutnings- og geymslugjalda.

II. Ábyrgð beiðanda ef heimild skortir

Beiðandi flutnings lýsir því yfir að hann hafi fulla og ótakmarkaða heimild til að krefjast brottnáms á bifreið, þaðan sem hún er. Komi í ljós að beiðanda skorti slíka heimild, ber beiðandi ábyrgð á öllum kostnaði sem eigandi bifreiðar kann að verða fyrir vegna brottnáms hennar.

Samþykkt þann 17. janúar 2020