Flutningur

Oftast er það þannig að eigandi bifreiðar er sá aðili sem óskar eftir að hún sé flutt á milli staða. Ef hins vegar svo háttar til, að krefjast þurfi brottnáms bifreiðar í eigu þriðja aðila, verður beiðni að koma frá þar til bærum aðila.

I. Heimild til að fjarlægja bíl í eigu þriðja aðila

Berist ósk um að bifreið í eigu þriðja aðila verði fjarlægð af einkalóð, þarf beiðnin að koma frá aðila sem er í forsvari fyrir viðkomandi lóð, hvort sem um er að ræða þinglýstan eiganda eða leigjanda samkvæmt þinglýstum leigusamningi.

Sá aðili sem óskar eftir að bifreið verði fjarlægð kann í ákveðnum tilvikum að vera ábyrgur fyrir lágmarkskostnaði við flutning og geymslu ökutækis sem getur verið allt að kr. 27.500. Það á þó aðeins við í þeim tilvikum er skráður eigandi vitjar ekki ökutækis eða ef ekki næst að birta viðkomandi greiðsluáskorun eða aðfararbeiðni til uppgjörs á skuld við Vöku vegna framangreindra flutnings- og geymslugjalda.

II. Ábyrgð beiðanda ef heimild skortir

Beiðandi flutnings lýsir því yfir að hann hafi fulla og ótakmarkaða heimild til að krefjast brottnáms á bifreið, þaðan sem hún er. Komi í ljós að beiðanda skorti slíka heimild, ber beiðandi ábyrgð á öllum kostnaði sem eigandi bifreiðar kann að verða fyrir vegna brottnáms hennar.

III. Gildissvið

Ofangreindir skilmálar gilda innan höfuðborgarsvæðisins. Semja skal sérstaklega um þessa þjónustu utan höfuðborgarsvæðisins.

Samþykkt þann 1. júlí 2021